Radionice o bajkama u novembru

Zlatokosa za New Bell predškolce

Radionica o bajkama za sve New Bell predškolce
 
Goldilocks and the Three Bears
 
Subota 23. 11. 2013.
 
Grupe Cookie Starter 16:30 – 17:30
Grupe Cookie A 18:00 – 19:00
 
Prijavite se kod tičerke do petka.